Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@g-pro.pl lub drogą pocztową na adres G-PRO, ul. Rychtalska 8, 50-304 Wrocław .
Reklamowany towar należy wysłać na adres: G-PRO, ul. Olsztyńska 48, 51-423 Wrocław
W związku z wadą możesz żądać:
- wymiany rzeczy na wolną od wad,
- usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
- obniżeniu ceny,
- odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.